Trang web này sử dụng cookie. AL Tiếp tục bạn đang cho phép sử dụng SU. Biết xấu.
Brazil, tốt nhất khuyến mãiThì thưởngNhà cá cược Có sẵn tại:
Tôi tận dụng các ưu đãi ngay bây giờ!

Bồ Đào Nha

meo tien tri du doan bong da hom nay Giải đấu đầu tiên 2008/2009


Bồ Đào Nha


Gadman Quán quân
Logo nhỏ PortoPorto
Người ghi bàn hàng đầu
Cờ nhỏ Bồ Đào Nha đứa bé đứa bé (20 ngụm)

Diêm

Thứ Sáu 22.ago.2008 - 22:30 Guimarães 1-1 Setúbal
đã ngồi 23.ago.2008 - 20:15 Pa?os Ferreira 0-2 Braga
đã ngồi 23.ago.2008 - 22:45 Thể thao 3-1 Chiếc cúp
mặt trời 24.ago.2008 - 18:00 Strequet Amador 1-0 Thuộc về lý thuyết
mặt trời 24.ago.2008 - 19:00 Hải quân 1 1-0 Hàng hải
mặt trời 24.ago.2008 - 19:00 Leixões 1-3 Quốc gia
mặt trời 24.ago.2008 - 21:15 Porto 2-0 Belenenses
mặt trời 24.ago.2008 - 23:15 Rio Ave 1-1 Benfica
Thứ Sáu 29.ago.2008 - 22:30 Belenenses 2-2 Pa?os Ferreira
đã ngồi 30.ago.2008 - 22:45 Benfica 1-1 Porto
mặt trời 31.ago.2008 - 18:00 Thuộc về lý thuyết 1-0 Rio Ave
mặt trời 31.ago.2008 - 18:00 Quốc gia 2-1 Hải quân 1
mặt trời 31.ago.2008 - 18:00 Chiếc cúp 1-2 Leixões
mặt trời 31.ago.2008 - 20:00 Setúbal 1-0 Strequet Amador
Thứ hai 01.sep.2008 - 21:15 Hàng hải 0-1 Guimarães
Thứ hai 01.sep.2008 - 23:15 Braga 0-1 Thể thao
đã ngồi 20.sep.2008 - 22:30 Thể thao 2-0 Belenenses
mặt trời 21.sep.2008 - 18:00 Strequet Amador 0-0 Hàng hải
mặt trời 21.sep.2008 - 19:00 Hải quân 1 3-1 Chiếc cúp
mặt trời 21.sep.2008 - 20:00 Leixões 2-0 Braga
mặt trời 21.sep.2008 - 22:15 Rio Ave 0-0 Porto
mặt trời 21.sep.2008 - 23:15 Thuộc về lý thuyết 1-0 Setúbal
Thứ hai 22.sep.2008 - 9:00 tối Guimarães 0-2 Quốc gia
Thứ hai 22.sep.2008 - 23:00 Pa?os Ferreira 3-4 Benfica
Thứ Sáu 26.sep.2008 - 23:15 Porto 2-0 Pa?os Ferreira
đã ngồi 27.sep.2008 - 19:15 Braga 1-1 Hải quân 1
đã ngồi 27.sep.2008 - 9:00 tối Setúbal 1-0 Rio Ave
đã ngồi 27.sep.2008 - 22:45 Benfica 2-0 Thể thao
mặt trời 28.sep.2008 - 18:00 Hàng hải 2-0 Thuộc về lý thuyết
mặt trời 28.sep.2008 - 18:00 Quốc gia 1-2 Strequet Amador
mặt trời 28.sep.2008 - 22:15 Chiếc cúp 1-3 Guimarães
Thứ hai 29.sep.2008 - 21:45 Belenenses 0-1 Leixões
đã ngồi 04.Oct.2008 - 21:45 Hải quân 1 1-1 Belenenses
mặt trời 05.Oct.2008 - 18:00 Thuộc về lý thuyết 1-1 Quốc gia
mặt trời 05.Oct.2008 - 18:00 Strequet Amador 1-0 Chiếc cúp
mặt trời 05.Oct.2008 - 18:00 Rio Ave 3-2 Pa?os Ferreira
mặt trời 05.Oct.2008 - 21:45 Thể thao 1-2 Porto
Thứ hai 06.Oct.2008 - 21:30 Guimarães 0-0 Braga
Thứ hai 06.Oct.2008 - 23:00 Leixões 1-1 Benfica
biển 07.Oct.2008 - 21:45 Setúbal 0-2 Hàng hải
Thứ Sáu 24.Oct.2008 - 22:30 Chiếc cúp 0-0 Thuộc về lý thuyết
đã ngồi 25.Oct.2008 - 20:30 Belenenses 1-1 Guimarães
đã ngồi 25.Oct.2008 - 23:00 Porto 2-3 Leixões
mặt trời 26.Oct.2008 - 5 giờ chiều Hàng hải 1-1 Rio Ave
mặt trời 26.Oct.2008 - 5 giờ chiều Quốc gia 1-0 Setúbal
mặt trời 26.Oct.2008 - 20:00 Benfica 2-1 Hải quân 1
mặt trời 26.Oct.2008 - 22:00 Pa?os Ferreira 0-0 Thể thao
Thứ hai 27.Oct.2008 - 20:45 Braga 5-0 Strequet Amador
Thứ Sáu 31.Oct.2008 - 21:30 Setúbal 0-2 Chiếc cúp
đã ngồi 01.nov.2008 - 19:45 Hải quân 1 1-0 Porto
đã ngồi 01.nov.2008 - 22:00 Rio Ave 0-1 Thể thao
mặt trời 02.nov.2008 - 5 giờ chiều Thuộc về lý thuyết 1-1 Braga
mặt trời 02.nov.2008 - 5 giờ chiều Strequet Amador 1-1 Belenenses
mặt trời 02.nov.2008 - 5 giờ chiều Leixões 2-1 Pa?os Ferreira
mặt trời 02.nov.2008 - 20:45 Guimarães 1-2 Benfica
Thứ hai 03.nov.2008 - 20:45 Hàng hải 4-2 Quốc gia
Thứ Sáu 14.nov.2008 - 21:30 Chiếc cúp 0-2 Hàng hải
đã ngồi 15.nov.2008 - 19:15 Porto 2-0 Guimarães
đã ngồi 15.nov.2008 - 21:30 Thể thao 0-1 Leixões
mặt trời 16.nov.2008 - 5 giờ chiều Quốc gia 0-0 Rio Ave
mặt trời 16.nov.2008 - 5 giờ chiều Pa?os Ferreira 2-1 Hải quân 1
mặt trời 16.nov.2008 - 19:30 Benfica 1-0 Strequet Amador
mặt trời 16.nov.2008 - 21:45 Braga 1-0 Setúbal
Thứ hai 17.nov.2008 - 20:45 Belenenses 1-0 Thuộc về lý thuyết
Thứ Sáu 21.nov.2008 - 21:30 Rio Ave 1-2 Leixões
đã ngồi 22.nov.2008 - 19:15 Hàng hải 0-0 Braga
đã ngồi 22.nov.2008 - 21:30 Hải quân 1 0-1 Thể thao
mặt trời 23.nov.2008 - 5 giờ chiều Quốc gia 1-0 Chiếc cúp
mặt trời 23.nov.2008 - 19:00 Guimarães 0-0 Pa?os Ferreira
mặt trời 23.nov.2008 - 21:15 Thuộc về lý thuyết 0-2 Benfica
Thứ hai 24.nov.2008 - 20:45 Setúbal 2-0 Belenenses
Thứ Sáu 28.nov.2008 - 21:30 Leixões 1-1 Hải quân 1
đã ngồi 29.nov.2008 - 19:45 Belenenses 0-2 Hàng hải
mặt trời 30.nov.2008 - 5 giờ chiều Chiếc cúp 2-0 Rio Ave
mặt trời 30.nov.2008 - 5 giờ chiều Pa?os Ferreira 1-0 Strequet Amador
mặt trời 30.nov.2008 - 19:05 Braga 1-0 Quốc gia
mặt trời 30.nov.2008 - 21:15 Thể thao 2-0 Guimarães
Thứ hai 01.DIC.2008 - 19:15 Porto 2-1 Thuộc về lý thuyết
Thứ hai 01.DIC.2008 - 21:30 Benfica 2-2 Setúbal
Thứ Sáu 05.dic.2008 - 21:30 Strequet Amador 1-3 Thể thao
đã ngồi 06.DIC.2008 - 19:00 Quốc gia 4-2 Belenenses
đã ngồi 06.DIC.2008 - 19:30 Thuộc về lý thuyết 2-1 Pa?os Ferreira
đã ngồi 06.DIC.2008 - 21:30 Setúbal 0-3 Porto
mặt trời 07.DIC.2008 - 5 giờ chiều Rio Ave 2-0 Hải quân 1
mặt trời 07.DIC.2008 - 20:15 Hàng hải 0-6 Benfica
Thứ hai 08.DIC.2008 - 18:30 Guimarães 1-0 Leixões
Thứ hai 08.DIC.2008 - 20:45 Chiếc cúp 0-0 Braga
Mié 17.dic.2008 - 21:45 Strequet Amador 2-4 Porto
Thứ Sáu 19.dic.2008 - 21:30 Hải quân 1 0-0 Guimarães
đã ngồi 20.dic.2008 - 19:15 Braga 1-0 Rio Ave
đã ngồi 20.dic.2008 - 21:30 Thể thao 0-0 Thuộc về lý thuyết
mặt trời 21.dic.2008 - 5 giờ chiều Belenenses 3-2 Chiếc cúp
mặt trời 21.dic.2008 - 5 giờ chiều Pa?os Ferreira 2-0 Setúbal
mặt trời 21.dic.2008 - 5 giờ chiều Leixões 1-1 Strequet Amador
mặt trời 21.dic.2008 - 20:15 Porto 0-0 Hàng hải
Thứ hai 22.dic.2008 - 20:45 Benfica 0-0 Quốc gia
Thứ Sáu 02.ene.2009 - 21:30 Thuộc về lý thuyết 0-0 Leixões
đã ngồi 03.ene.2009 - 19:15 Rio Ave 2-4 Guimarães
đã ngồi 03.ene.2009 - 21:45 Setúbal 0-2 Thể thao
mặt trời 04.ene.2009 - 5 giờ chiều Hàng hải 4-1 Pa?os Ferreira
mặt trời 04.ene.2009 - 5 giờ chiều Strequet Amador 1-0 Hải quân 1
mặt trời 04.ene.2009 - 19:30 Quốc gia 2-4 Porto
mặt trời 04.ene.2009 - 21:30 Chiếc cúp 2-0 Benfica
Thứ hai 05.ene.2009 - 20:45 Braga 2-0 Belenenses
đã ngồi 10.ENE.2009 - 19:30 Guimarães 0-0 Strequet Amador
đã ngồi 10.ENE.2009 - 21:45 Thể thao 2-0 Hàng hải
mặt trời 11.ene.2009 - 5 giờ chiều Rio Ave 0-1 Belenenses
mặt trời 11.ene.2009 - 5 giờ chiều Pa?os Ferreira 2-3 Quốc gia
mặt trời 11.ene.2009 - 5 giờ chiều Leixões 0-0 Setúbal
mặt trời 11.ene.2009 - 5 giờ chiều Hải quân 1 2-1 Thuộc về lý thuyết
mặt trời 11.ene.2009 - 19:30 Benfica 1-0 Braga
mặt trời 11.ene.2009 - 21:45 Porto 0-0 Chiếc cúp
Thứ Sáu 23.ENE.2009 - 19:30 Hàng hải 0-0 Leixões
Thứ Sáu 23.ENE.2009 - 21:45 Belenenses 0-0 Benfica
đã ngồi 24.ene.2009 - 5 giờ chiều Chiếc cúp 1-3 Pa?os Ferreira
đã ngồi 24.ene.2009 - 5 giờ chiều Setúbal 0-1 Hải quân 1
đã ngồi 24.ene.2009 - 5 giờ chiều Strequet Amador 2-0 Rio Ave
đã ngồi 24.ene.2009 - 19:30 Quốc gia 1-1 Thể thao
đã ngồi 24.ene.2009 - 21:45 Braga 0-2 Porto
mặt trời 25.ene.2009 - 19:30 Thuộc về lý thuyết 2-1 Guimarães
Thứ Sáu 30.ene.2009 - 21:30 Setúbal 2-4 Guimarães
đã ngồi 31.ene.2009 - 19:00 Chiếc cúp 0-0 Thể thao
đã ngồi 31.ene.2009 - 20:45 Benfica 1-0 Rio Ave
mặt trời 01.feb.2009 - 5 giờ chiều Thuộc về lý thuyết 2-2 Strequet Amador
mặt trời 01.feb.2009 - 5 giờ chiều Hàng hải 1-0 Hải quân 1
mặt trời 01.feb.2009 - 5 giờ chiều Quốc gia 0-0 Leixões
mặt trời 01.feb.2009 - 19:00 Belenenses 1-3 Porto
mặt trời 01.feb.2009 - 9:00 tối Braga 2-0 Pa?os Ferreira
Thứ Sáu 06.Feb.2009 - 21:30 Leixões 2-0 Chiếc cúp
đã ngồi 07.feb.2009 - 5 giờ chiều Strequet Amador 0-0 Setúbal
mặt trời 08.feb.2009 - 5 giờ chiều Rio Ave 1-0 Thuộc về lý thuyết
mặt trời 08.feb.2009 - 5 giờ chiều Guimarães 2-1 Hàng hải
mặt trời 08.feb.2009 - 5 giờ chiều Hải quân 1 0-4 Quốc gia
mặt trời 08.feb.2009 - 20:00 Thể thao 2-3 Braga
mặt trời 08.feb.2009 - 20:45 Porto 1-1 Benfica
Thứ hai 09.feb.2009 - 20:45 Pa?os Ferreira 1-1 Belenenses
Thứ Sáu 13.feb.2009 - 21:30 Quốc gia 3-0 Guimarães
đã ngồi 14.Feb.2009 - 5 giờ chiều Hàng hải 1-0 Strequet Amador
đã ngồi 14.Feb.2009 - 19:00 Braga 0-1 Leixões
đã ngồi 14.Feb.2009 - 21:30 Belenenses 1-2 Thể thao
mặt trời 15.Feb.2009 - 5 giờ chiều Chiếc cúp 2-2 Hải quân 1
mặt trời 15.Feb.2009 - 20:00 Porto 3-1 Rio Ave
mặt trời 15.Feb.2009 - 21:45 Benfica 3-2 Pa?os Ferreira
Thứ hai 16.Feb.2009 - 20:45 Setúbal 2-1 Thuộc về lý thuyết
Thứ Sáu 20.Feb.2009 - 22:00 Pa?os Ferreira 0-2 Porto
đã ngồi 21.Feb.2009 - 19:00 Rio Ave 1-0 Setúbal
đã ngồi 21.Feb.2009 - 9:00 tối Thể thao 3-2 Benfica
mặt trời 22.Feb.2009 - 5 giờ chiều Thuộc về lý thuyết 3-1 Hàng hải
mặt trời 22.Feb.2009 - 5 giờ chiều Strequet Amador 1-0 Quốc gia
mặt trời 22.Feb.2009 - 19:00 Hải quân 1 1-2 Braga
mặt trời 22.Feb.2009 - 21:15 Guimarães 0-1 Chiếc cúp
Thứ hai 23.Feb.2009 - 20:45 Leixões 2-2 Belenenses
Thứ Sáu 27.Feb.2009 - 22:00 Benfica 2-1 Leixões
đã ngồi 28.Feb.2009 - 5 giờ chiều Pa?os Ferreira 2-0 Rio Ave
đã ngồi 28.Feb.2009 - 18:30 Quốc gia 3-1 Thuộc về lý thuyết
đã ngồi 28.Feb.2009 - 21:30 Porto 0-0 Thể thao
mặt trời 01.Mar.2009 - 5 giờ chiều Chiếc cúp 1-1 Strequet Amador
mặt trời 01.Mar.2009 - 5 giờ chiều Belenenses 1-2 Hải quân 1
mặt trời 01.Mar.2009 - 9:00 tối Hàng hải 5-1 Setúbal
Thứ hai 02.Mar.2009 - 20:45 Braga 1-0 Guimarães
Thứ Sáu 06.Mar.2009 - 21:30 Rio Ave 1-1 Hàng hải
đã ngồi 07.Mar.2009 - 20:00 Thể thao 2-0 Pa?os Ferreira
đã ngồi 07.Mar.2009 - 22:00 Leixões 1-4 Porto
mặt trời 08.Mar.2009 - 5 giờ chiều Thuộc về lý thuyết 1-0 Chiếc cúp
mặt trời 08.Mar.2009 - 5 giờ chiều Guimarães 3-1 Belenenses
mặt trời 08.Mar.2009 - 19:00 Strequet Amador 2-2 Braga
mặt trời 08.Mar.2009 - 21:15 Hải quân 1 1-2 Benfica
Thứ hai 09.mar.2009 - 20:45 Setúbal 2-0 Quốc gia
Thứ Sáu 13.Mar.2009 - 21:30 Pa?os Ferreira 4-0 Leixões
đã ngồi 14.Mar.2009 - 19:45 Benfica 0-1 Guimarães
đã ngồi 14.Mar.2009 - 22:00 Thể thao 2-0 Rio Ave
mặt trời 15.Mar.2009 - 5 giờ chiều Chiếc cúp 0-1 Setúbal
mặt trời 15.Mar.2009 - 5 giờ chiều Belenenses 2-2 Strequet Amador
mặt trời 15.Mar.2009 - 19:00 Braga 1-1 Thuộc về lý thuyết
mặt trời 15.Mar.2009 - 21:15 Porto 2-0 Hải quân 1
Thứ hai 16.Mar.2009 - 20:45 Quốc gia 1-1 Hàng hải
Thứ Sáu 03.abr.2009 - 22:30 Thuộc về lý thuyết 1-0 Belenenses
đã ngồi 04.abr.2009 - 9:00 tối Guimarães 1-3 Porto
mặt trời 05.Abr.2009 - 18:00 Hàng hải 1-1 Chiếc cúp
mặt trời 05.Abr.2009 - 18:00 Setúbal 0-3 Braga
mặt trời 05.Abr.2009 - 18:30 Hải quân 1 0-0 Pa?os Ferreira
mặt trời 05.Abr.2009 - 20:00 Leixões 0-1 Thể thao
mặt trời 05.Abr.2009 - 22:15 Strequet Amador 1-2 Benfica
Thứ hai 06.Abr.2009 - 21:45 Rio Ave 0-3 Quốc gia
Thứ Sáu 10.abr.2009 - 20:00 Braga 1-1 Hàng hải
Thứ Sáu 10.abr.2009 - 22:30 Pa?os Ferreira 1-1 Guimarães
đã ngồi 11.Abr.2009 - 18:00 Leixões 1-0 Rio Ave
đã ngồi 11.Abr.2009 - 20:00 Belenenses 2-1 Setúbal
đã ngồi 11.Abr.2009 - 20:00 Thể thao 3-1 Hải quân 1
đã ngồi 11.Abr.2009 - 9:00 tối Benfica 0-1 Thuộc về lý thuyết
đã ngồi 11.Abr.2009 - 23:00 Porto 3-0 Strequet Amador
Thứ hai 13.Abr.2009 - 21:45 Chiếc cúp 1-2 Quốc gia
Thứ Sáu 17.Abr.2009 - 22:30 Strequet Amador 0-2 Pa?os Ferreira
đã ngồi 18.Abr.2009 - 20:45 Quốc gia 1-1 Braga
đã ngồi 18.Abr.2009 - 23:00 Guimarães 1-2 Thể thao
mặt trời 19.AB.2009 - 18:00 Rio Ave 2-1 Chiếc cúp
mặt trời 19.AB.2009 - 18:00 Hàng hải 1-1 Belenenses
mặt trời 19.AB.2009 - 20:00 Thuộc về lý thuyết 0-3 Porto
mặt trời 19.AB.2009 - 22:15 Setúbal 0-4 Benfica
Thứ hai 20.Abr.2009 - 21:45 Hải quân 1 1-0 Leixões
Thứ Sáu 24.Abr.2009 - 22:30 Braga 1-0 Chiếc cúp
đã ngồi 25.Abr.2009 - 22:30 Thể thao 2-1 Strequet Amador
mặt trời 26.Abr.2009 - 18:00 Belenenses 1-2 Quốc gia
mặt trời 26.Abr.2009 - 18:00 Hải quân 1 0-1 Rio Ave
mặt trời 26.Abr.2009 - 21:15 Porto 2-0 Setúbal
mặt trời 26.Abr.2009 - 22:00 Benfica 3-2 Hàng hải
Thứ hai 27.Abr.2009 - 21:45 Leixões 2-2 Guimarães
Thứ hai 27.Abr.2009 - 22:00 Pa?os Ferreira 1-1 Thuộc về lý thuyết
Thứ Sáu 01.may.2009 - 22:30 Rio Ave 0-0 Braga
đã ngồi 02.May.2009 - 20:45 Thuộc về lý thuyết 0-0 Thể thao
đã ngồi 02.May.2009 - 22:45 Quốc gia 3-1 Benfica
mặt trời 03.May.2009 - 18:00 Strequet Amador 2-1 Leixões
mặt trời 03.May.2009 - 20:00 Setúbal 2-1 Pa?os Ferreira
mặt trời 03.May.2009 - 20:00 Guimarães 1-0 Hải quân 1
mặt trời 03.May.2009 - 22:15 Hàng hải 0-3 Porto
Thứ hai 04.May.2009 - 21:45 Chiếc cúp 2-1 Belenenses
Thứ Sáu 08.May.2009 - 22:30 Guimarães 0-1 Rio Ave
đã ngồi 09.May.2009 - 9:00 tối Benfica 2-2 Chiếc cúp
đã ngồi 09.May.2009 - 23:00 Thể thao 2-1 Setúbal
mặt trời 10.May.2009 - 18:00 Pa?os Ferreira 2-1 Hàng hải
mặt trời 10.May.2009 - 18:00 Hải quân 1 0-0 Strequet Amador
mặt trời 10.May.2009 - 20:00 Leixões 0-1 Thuộc về lý thuyết
mặt trời 10.May.2009 - 22:15 Porto 1-0 Quốc gia
Thứ hai 11.May.2009 - 21:45 Belenenses 0-5 Braga
đã ngồi 16.may.2009 - 21:45 Belenenses 1-0 Rio Ave
đã ngồi 16.may.2009 - 21:45 Chiếc cúp 1-4 Porto
đã ngồi 16.may.2009 - 21:45 Hàng hải 1-2 Thể thao
đã ngồi 16.may.2009 - 21:45 Setúbal 0-1 Leixões
đã ngồi 16.may.2009 - 21:45 Thuộc về lý thuyết 3-1 Hải quân 1
đã ngồi 16.may.2009 - 21:45 Strequet Amador 1-0 Guimarães
mặt trời 17.May.2009 - 9:00 tối Braga 1-3 Benfica
mặt trời 17.May.2009 - 9:00 tối Quốc gia 1-0 Pa?os Ferreira
đã ngồi 23.May.2009 - 19:00 Leixões 1-0 Hàng hải
đã ngồi 23.May.2009 - 19:00 Guimarães 3-2 Thuộc về lý thuyết
đã ngồi 23.May.2009 - 21:45 Benfica 3-1 Belenenses
đã ngồi 23.May.2009 - 21:45 Pa?os Ferreira 1-0 Chiếc cúp
đã ngồi 23.May.2009 - 21:45 Hải quân 1 2-2 Setúbal
đã ngồi 23.May.2009 - 21:45 Rio Ave 2-1 Strequet Amador
mặt trời 24.May.2009 - 9:00 tối Porto 1-1 Braga
mặt trời 24.May.2009 - 9:00 tối Thể thao 3-1 Quốc gia

Phân loại hiện tại

# Thiết bị Điểm Diêm V D GM GE Δg Hai lần
1 Porto 70 30 hai mươi mốt 7 hai 61 18 +43
...
V V V V
hai Lisbon thể thao 66 30 hai mươi 6 4 Bốn năm hai mươi +25
...
V V V V
3 Benfica 59 30 17 số 8 5 54 32 +22
...
V D V V
4 Quốc gia 52 30 mười lăm 7 số 8 47 32 +15
...
V V D V D
5 Thể thao Braga năm mươi 30 13 mười một 6 38 hai mươi mốt +17
...
V V D
6 Leixões Bốn năm 30 12 9 9 30 31 -1
...
D D V V
7 Thuộc về lý thuyết 39 30 10 9 mười một 28 32 -4
...
V V D
số 8 Vitória Guimarães 38 30 10 số 8 12 32 36 -4
...
V D D V
9 Hàng hải 37 30 9 10 mười một 35 36 -1
...
D D D D D
10 Pa?os de Ferreira 3. 4 30 9 7 14 37 42 -5
...
D V D V
mười một Strequet Amador 3. 4 30 số 8 10 12 26 38 -12
...
D V V D
12 Rio Ave 30 30 số 8 6 16 hai mươi 35 -mười lăm
...
V V D V
13 Hải quân 1 của Maio 29 30 7 số 8 mười lăm 25 39 -14
...
D D D
14 Vitória setúbal 26 30 7 5 18 hai mươi mốt 46 -25
...
D V D D
mười lăm Belenenses 24 30 5 9 16 28 52 -24
...
D D D V D
16 Chiếc cúp 23 30 5 số 8 17 25 42 -17
...
D V D D
 • Champions League
 • Phân loại Champions League
 • Liên đoàn châu Âu
 • Từ chối


Thống kê 2008/2009

Thiết bị
Tấn công tốt nhất Logo nhỏ Porto Porto 61 Bàn thắng
Phòng thủ tốt nhất Logo nhỏ Porto Porto 18 Bàn thắng
Nhiều chiến thắng hơn Logo nhỏ Porto Porto hai mươi mốt Chiến thắng
Nhiều thất bại hơn Vitória setúbal logo nhỏ Vitória setúbal 18 Lỗ vốn
Nhiều trận hòa hơn Logo nhỏ thể thao Braga Thể thao Braga mười một Mối quan hệ
Người chơi
Người ghi bàn hàng đầu Logo nhỏ quốc giađứa bé hai mươi Bàn thắng
Nhiều màu vàng hơn Trofense logo nhỏMricio mười một thẻ
Redser Logo nhỏ học thuậtChế độ Sougou 3 thẻ
Thêm phút Leixões logo nhỏĐược ... 2700 Phút
Khác
Tổng số trận đấu 240 Diêm
Tổng số mục tiêu 552 Bàn thắng
Mục tiêu/trận đấu 23 Mục tiêu/p
 

Câu hỏi thường xuyên

Đội với cuộc tấn công tốt nhất của Primeira League là Porto, với 5 bàn thắng được ghi trong 1 trận.

Người ghi bàn hàng đầu của Primeira League là Rafa Silva Del Benfica, với 2 bàn thắng được đánh dấu trong 1 trận.

Cuối cùng, Primeira Liga 2022/2023 đã có 22 bàn thắng trong 9 trận, với trung bình 2,44 bàn thắng mỗi trận.

 

Primeira League - 2008/2009

 • 100% 240 / 240 trò chơi

 • Victoria Team House 44,58%
 • Mối quan hệ 26,67%
 • Đội thăm viếng Victoria 28,75%
 • Hơn 1,5 65,42%
 • Hơn 2,5 39,58%
 • Hơn 3,5 22,5%
 • Bàn thắng 552
 • Mục tiêu/trận đấu 23
 • Mục tiêu/Trận đấu (Nhà) 1.23
 • Mục tiêu/Trận đấu (Khách truy cập) 1.07
 • Cả hai đội đánh dấu 45,42%
 • Mục tiêu sau 80 ' 17,21%
Nhìn thấy mọi thứ

Vẫn không có chương trình TV có sẵn cho BR (biến đổi)