Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục bạn đang cho phép sử dụng nó. Biêt nhiêu hơn.
Pháp, tốt nhất Khuyến mãiThì Tiền thưởngNgười đặt chỗ Có sẵn tại:
Tôi muốn được cung cấp ngay bây giờ!

Iraq

meo tien tri du doan bong da hom nay Liên đoàn Iraq 2021/2022


Iraq


Goundaror Quán quân
Người ghi bàn hàng đầu
N/d

Diêm

Thứ hai 20.sep.2021 - 14:30 Karkh 1-2 Al-Janoob
Thứ hai 20.sep.2021 - 14:30 NAFT 0-0 Maysan
Thứ hai 20.sep.2021 - 14:30 Zakho 2-1 Newroz SC
Thứ hai 20.sep.2021 - 18:00 Shorta 1-0 Đã nói chuyện
biển 21.sep.2021 - 14:30 Quwa 1-0 Al-Qasim
biển 21.sep.2021 - 14:30 Baghdad 0-2 Kahrabaa
biển 21.sep.2021 - 14:30 Naft al-Wasat 1-0 Samaraa
biển 21.sep.2021 - 5 giờ chiều Minaa Basra 0-0 Erbil
biển 21.sep.2021 - 19:30 Zawra'a 1-0 Sinaah
Thứ Tư 22.sep.2021 - 5 giờ chiều Najaf 3-0 Diwaniya
đã ngồi 25.sep.2021 - 14:30 Samaraa 0-2 Quwa
đã ngồi 25.sep.2021 - 14:30 Zakho 0-0 Karkh
đã ngồi 25.sep.2021 - 14:30 Newroz SC 0-0 NAFT
đã ngồi 25.sep.2021 - 14:30 Al-Qasim 0-0 Sinaah
đã ngồi 25.sep.2021 - 17:30 Maysan 0-2 Naft al-Wasat
mặt trời 26.sep.2021 - 14:30 Kahrabaa 0-2 Shorta
mặt trời 26.sep.2021 - 5 giờ chiều Erbil 1-2 Baghdad
mặt trời 26.sep.2021 - 5 giờ chiều Đã nói chuyện 1-0 Najaf
mặt trời 26.sep.2021 - 19:30 Al-Janoob 3-1 Minaa Basra
Thu 30.sep.2021 - 14:30 NAFT 0-0 Karkh
Thu 30.sep.2021 - 14:30 Sinaah 1-0 Samaraa
Thu 30.sep.2021 - 14:30 Diwaniya 0-3 Đã nói chuyện
Thu 30.sep.2021 - 5 giờ chiều Naft al-Wasat 2-0 Newroz SC
Thu 30.sep.2021 - 19:30 Quwa 2-0 Maysan
Thứ Sáu 01.Oct.2021 - 14:30 Shorta 2-2 Erbil
Thứ Sáu 01.Oct.2021 - 14:30 Baghdad 0-0 Al-Janoob
Thứ Sáu 01.Oct.2021 - 5 giờ chiều Minaa Basra 0-2 Zakho
Thứ Sáu 01.Oct.2021 - 5 giờ chiều Najaf 0-0 Kahrabaa
Thứ Sáu 01.Oct.2021 - 19:30 Zawra'a 3-0 Al-Qasim
Thứ Sáu 15.Oct.2021 - 14:00 Karkh 0-1 Naft al-Wasat
Thứ Sáu 15.Oct.2021 - 14:00 Newroz SC 0-3 Quwa
Thứ Sáu 15.Oct.2021 - 14:00 Maysan 3-1 Sinaah
Thứ Sáu 15.Oct.2021 - 16:15 Erbil 0-0 Najaf
Thứ Sáu 15.Oct.2021 - 18:30 Al-Janoob 1-3 Shorta
đã ngồi 16.Oct.2021 - 14:00 Zakho 2-1 Baghdad
đã ngồi 16.Oct.2021 - 14:00 Al-Qasim 1-1 Samaraa
đã ngồi 16.Oct.2021 - 14:00 Kahrabaa 2-0 Diwaniya
đã ngồi 16.Oct.2021 - 16:15 Minaa Basra 0-0 NAFT
đã ngồi 16.Oct.2021 - 18:30 Đã nói chuyện 2-0 Zawra'a
Thứ Tư 20.Oct.2021 - 14:00 Sinaah 1-0 Newroz SC
Thứ Tư 20.Oct.2021 - 14:00 Đã nói chuyện 2-2 Kahrabaa
Thứ Tư 20.Oct.2021 - 14:00 Al-Qasim 0-0 Maysan
Thứ Tư 20.Oct.2021 - 16:15 Najaf 0-4 Al-Janoob
Thứ Tư 20.Oct.2021 - 18:30 Quwa 1-0 Karkh
Thu 21.Oct.2021 - 14:00 Diwaniya 3-1 Erbil
Thu 21.Oct.2021 - 14:00 Baghdad 2-2 NAFT
Thu 21.Oct.2021 - 14:00 Samaraa 0-1 Zawra'a
Thu 21.Oct.2021 - 16:15 Shorta 3-2 Zakho
Thu 21.Oct.2021 - 18:30 Naft al-Wasat 2-0 Minaa Basra
Thứ hai 25.Oct.2021 - 14:00 NAFT 0-1 Shorta
Thứ hai 25.Oct.2021 - 14:00 Karkh 0-0 Sinaah
Thứ hai 25.Oct.2021 - 14:00 Newroz SC 3-2 Al-Qasim
Thứ hai 25.Oct.2021 - 16:15 Naft al-Wasat 2-0 Baghdad
Thứ hai 25.Oct.2021 - 18:30 Zawra'a 2-1 Kahrabaa
biển 26.Oct.2021 - 14:00 Maysan 2-1 Samaraa
biển 26.Oct.2021 - 14:00 Zakho 0-1 Najaf
biển 26.Oct.2021 - 14:00 Al-Janoob 2-1 Diwaniya
biển 26.Oct.2021 - 16:15 Erbil 2-1 Đã nói chuyện
biển 26.Oct.2021 - 18:30 Minaa Basra 1-1 Quwa
đã ngồi 30.Oct.2021 - 13:45 Maysan 0-3 Zawra'a
đã ngồi 30.Oct.2021 - 13:45 Al-Qasim 2-2 Karkh
đã ngồi 30.Oct.2021 - 13:45 Sinaah 1-0 Minaa Basra
đã ngồi 30.Oct.2021 - 5 giờ chiều Shorta 3-0 Naft al-Wasat
mặt trời 31.Oct.2021 - 12:45 Kahrabaa 0-0 Erbil
mặt trời 31.Oct.2021 - 12:45 Đã nói chuyện 3-2 Al-Janoob
mặt trời 31.Oct.2021 - 12:45 Diwaniya 2-2 Zakho
mặt trời 31.Oct.2021 - 12:45 Samaraa 1-3 Newroz SC
mặt trời 31.Oct.2021 - 14:45 Najaf 0-1 NAFT
mặt trời 31.Oct.2021 - 17:15 Quwa 2-1 Baghdad
Thu 04.nov.2021 - 12:45 Minaa Basra 2-2 Al-Qasim
Thu 04.nov.2021 - 12:45 Baghdad 1-1 Sinaah
Thu 04.nov.2021 - 12:45 Karkh 1-1 Samaraa
Thu 04.nov.2021 - 12:45 NAFT 1-0 Diwaniya
Thu 04.nov.2021 - 15:00 Zawra'a 1-0 Erbil
Thu 04.nov.2021 - 17:15 Naft al-Wasat 0-1 Najaf
Thứ Sáu 05.nov.2021 - 12:45 Zakho 2-0 Đã nói chuyện
Thứ Sáu 05.nov.2021 - 12:45 Newroz SC 0-0 Maysan
Thứ Sáu 05.nov.2021 - 15:00 Al-Janoob 1-1 Kahrabaa
Thứ Sáu 05.nov.2021 - 17:30 Shorta 1-0 Quwa
Thứ hai 15.nov.2021 - 12:45 Maysan 0-0 Karkh
Thứ hai 15.nov.2021 - 12:45 Samaraa 1-1 Minaa Basra
Thứ hai 15.nov.2021 - 12:45 Diwaniya 0-2 Naft al-Wasat
Thứ hai 15.nov.2021 - 12:45 Sinaah 0-1 Shorta
Thứ hai 15.nov.2021 - 14:30 Erbil 1-2 Al-Janoob
Thứ hai 15.nov.2021 - 16:30 Đã nói chuyện 3-1 NAFT
biển 16.nov.2021 - 12:30 Kahrabaa 0-0 Zakho
biển 16.nov.2021 - 12:30 Al-Qasim 0-0 Baghdad
biển 16.nov.2021 - 12:30 Zawra'a 2-1 Newroz SC
biển 16.nov.2021 - 18:00 Najaf 1-0 Quwa
đã ngồi 20.nov.2021 - 12:00 Sinaah 0-2 Najaf
đã ngồi 20.nov.2021 - 12:00 Karkh 1-1 Newroz SC
đã ngồi 20.nov.2021 - 12:00 NAFT 0-1 Kahrabaa
đã ngồi 20.nov.2021 - 14:00 Shorta 0-0 Al-Qasim
đã ngồi 20.nov.2021 - 16:00 Naft al-Wasat 2-2 Đã nói chuyện
mặt trời 21.nov.2021 - 12:00 Baghdad 2-0 Samaraa
mặt trời 21.nov.2021 - 12:00 Erbil 0-1 Zakho
mặt trời 21.nov.2021 - 12:00 Al-Janoob 0-0 Zawra'a
mặt trời 21.nov.2021 - 14:00 Quwa 3-0 Diwaniya
mặt trời 21.nov.2021 - 18:00 Minaa Basra 1-2 Maysan
Thu 25.nov.2021 - 12:00 Samaraa 0-3 Shorta
Thu 25.nov.2021 - 12:00 Đã nói chuyện 3-0 Quwa
Thu 25.nov.2021 - 12:00 Al-Qasim 1-0 Najaf
Thu 25.nov.2021 - 14:00 Zawra'a 2-1 Karkh
Thứ Sáu 26.nov.2021 - 12:00 Erbil 0-0 NAFT
Thứ Sáu 26.nov.2021 - 12:00 Diwaniya 1-2 Sinaah
Thứ Sáu 26.nov.2021 - 14:00 Kahrabaa 1-2 Naft al-Wasat
đã ngồi 27.nov.2021 - 12:00 Newroz SC 1-1 Minaa Basra
đã ngồi 27.nov.2021 - 14:00 Maysan 0-1 Baghdad
đã ngồi 27.nov.2021 - 18:00 Al-Janoob 0-0 Zakho
đã ngồi 11.dic.2021 - 10:00 Sinaah 0-1 Đã nói chuyện
đã ngồi 11.dic.2021 - 10:00 Karkh 1-1 Minaa Basra
đã ngồi 11.dic.2021 - 10:00 Diwaniya 1-1 Al-Qasim
đã ngồi 11.dic.2021 - 12:00 Naft al-Wasat 3-0 Erbil
đã ngồi 11.dic.2021 - 14:00 Quwa 2-0 Kahrabaa
mặt trời 12.dic.2021 - 10:00 NAFT 0-0 Al-Janoob
mặt trời 12.dic.2021 - 10:00 Zakho 0-1 Zawra'a
mặt trời 12.dic.2021 - 10:00 Baghdad 1-0 Newroz SC
mặt trời 12.dic.2021 - 12:00 Najaf 2-0 Samaraa
mặt trời 12.dic.2021 - 14:00 Shorta 2-0 Maysan
Thu 16.DIC.2021 - 12:00 Baghdad 0-0 Karkh
Thu 16.DIC.2021 - 12:00 Erbil 0-1 Quwa
Thu 16.DIC.2021 - 14:00 Kahrabaa 2-2 Sinaah
Thu 16.DIC.2021 - 16:00 Đã nói chuyện 1-1 Al-Qasim
Thứ Sáu 17.dic.2021 - 12:00 NAFT 0-0 Zakho
Thứ Sáu 17.dic.2021 - 12:00 Samaraa 0-0 Diwaniya
Thứ Sáu 17.dic.2021 - 12:00 Maysan 0-2 Najaf
Thứ Sáu 17.dic.2021 - 12:00 Newroz SC 23 Shorta
Thứ Sáu 17.dic.2021 - 14:00 Minaa Basra 1-1 Zawra'a
Thứ Sáu 17.dic.2021 - 17:15 Al-Janoob 1-1 Naft al-Wasat
biển 21.dic.2021 - 12:00 Al-Qasim 1-0 Kahrabaa
biển 21.dic.2021 - 12:00 Samaraa 0-1 Đã nói chuyện
biển 21.dic.2021 - 12:00 Sinaah 2-0 Erbil
biển 21.dic.2021 - 14:00 Minaa Basra 1-1 Baghdad
Thứ Tư 22.dic.2021 - 11:45 Karkh 0-1 Shorta
Thứ Tư 22.dic.2021 - 12:00 Diwaniya 2-1 Maysan
Thứ Tư 22.dic.2021 - 12:00 Naft al-Wasat 0-2 Zakho
Thứ Tư 22.dic.2021 - 13:45 Quwa 2-1 Al-Janoob
Thứ Tư 22.dic.2021 - 16:00 Najaf 0-1 Newroz SC
Thứ Tư 22.dic.2021 - 5 giờ chiều Zawra'a 1-2 NAFT
mặt trời 26.dic.2021 - 11:45 NAFT 1-1 Naft al-Wasat
mặt trời 26.dic.2021 - 12:00 Erbil 1-0 Al-Qasim
mặt trời 26.dic.2021 - 12:00 Baghdad 1-1 Zawra'a
mặt trời 26.dic.2021 - 12:00 Karkh 1-1 Najaf
mặt trời 26.dic.2021 - 13:45 Shorta 3-1 Minaa Basra
mặt trời 26.dic.2021 - 15:45 Kahrabaa 2-0 Samaraa
Thứ hai 27.dic.2021 - 11:45 Maysan 1-0 Đã nói chuyện
Thứ hai 27.dic.2021 - 12:00 Zakho 0-0 Quwa
Thứ hai 27.dic.2021 - 12:00 Newroz SC 0-1 Diwaniya
Thứ hai 27.dic.2021 - 14:00 Al-Janoob 0-0 Sinaah
Thứ Sáu 31.dic.2021 - 11:45 Samaraa 1-2 Erbil
Thứ Sáu 31.dic.2021 - 12:00 Maysan 2-0 Kahrabaa
Thứ Sáu 31.dic.2021 - 12:00 Baghdad 1-3 Shorta
Thứ Sáu 31.dic.2021 - 14:00 Zawra'a 2-0 Naft al-Wasat
Thứ Sáu 31.dic.2021 - 15:30 Minaa Basra 1-1 Najaf
đã ngồi 01.ene.2022 - 11:45 Sinaah 1-1 Zakho
đã ngồi 01.ene.2022 - 12:00 Al-Qasim 3-2 Al-Janoob
đã ngồi 01.ene.2022 - 12:00 Diwaniya 0-1 Karkh
đã ngồi 01.ene.2022 - 13:00 Đã nói chuyện 1-0 Newroz SC
đã ngồi 01.ene.2022 - 5 giờ chiều Quwa 0-1 NAFT
Thứ Tư 05.ene.2022 - 11:45 Erbil 2-0 Maysan
Thứ Tư 05.ene.2022 - 12:00 NAFT 1-1 Sinaah
Thứ Tư 05.ene.2022 - 13:30 Naft al-Wasat 2-1 Quwa
Thứ Tư 05.ene.2022 - 5 giờ chiều Zawra'a 1-2 Shorta
Thứ Tư 05.ene.2022 - 17:30 Najaf 1-0 Baghdad
Thu 06.ene.2022 - 11:45 Karkh 1-2 Đã nói chuyện
Thu 06.ene.2022 - 12:00 Newroz SC 2-1 Kahrabaa
Thu 06.ene.2022 - 12:00 Zakho 1-1 Al-Qasim
Thu 06.ene.2022 - 12:30 Al-Janoob 2-1 Samaraa
Thu 06.ene.2022 - 16:30 Minaa Basra 3-0 Diwaniya
Thứ hai 10.ENE.2022 - 12:00 Erbil 4-2 Newroz SC
Thứ hai 10.ENE.2022 - 12:00 Maysan 4-1 Al-Janoob
Thứ hai 10.ENE.2022 - 12:00 Sinaah 0-0 Naft al-Wasat
Thứ hai 10.ENE.2022 - 14:00 Shorta 1-0 Najaf
biển 11.ene.2022 - 11:30 Diwaniya 2-0 Baghdad
biển 11.ene.2022 - 11:45 Samaraa 0-1 Zakho
biển 11.ene.2022 - 12:00 Al-Qasim 0-0 NAFT
biển 11.ene.2022 - 14:30 Quwa 2-2 Zawra'a
biển 11.ene.2022 - 5 giờ chiều Kahrabaa 1-3 Karkh
Thứ Tư 12.ene.2022 - 14:00 Đã nói chuyện 0-0 Minaa Basra
đã ngồi 15.ene.2022 - 11:45 Newroz SC 0-0 Al-Janoob
đã ngồi 15.ene.2022 - 12:00 Karkh 0-0 Erbil
đã ngồi 15.ene.2022 - 12:30 Najaf 2-2 Zawra'a
đã ngồi 15.ene.2022 - 15:00 Quwa 1-1 Sinaah
đã ngồi 15.ene.2022 - 17:30 Naft al-Wasat 4-1 Al-Qasim
mặt trời 16.ene.2022 - 11:45 Zakho 0-0 Maysan
mặt trời 16.ene.2022 - 12:00 NAFT 1-0 Samaraa
mặt trời 16.ene.2022 - 12:00 Baghdad 0-1 Đã nói chuyện
mặt trời 16.ene.2022 - 14:30 Kahrabaa 1-0 Minaa Basra
mặt trời 16.ene.2022 - 5 giờ chiều Shorta 2-1 Diwaniya
đã ngồi 05.Feb.2022 - 12:00 Diwaniya 0-0 Zawra'a
biển 08.feb.2022 - 11:30 Newroz SC 1-0 Zakho
biển 08.feb.2022 - 12:00 Kahrabaa 2-1 Baghdad
biển 08.feb.2022 - 13:45 Al-Janoob 0-0 Karkh
biển 08.feb.2022 - 16:00 Maysan 1-1 NAFT
biển 08.feb.2022 - 18:15 Đã nói chuyện 0-1 Shorta
Thứ Tư 09.feb.2022 - 11:45 Diwaniya 0-2 Najaf
Thứ Tư 09.feb.2022 - 12:00 Al-Qasim 1-1 Quwa
Thứ Tư 09.feb.2022 - 12:00 Samaraa 2-2 Naft al-Wasat
Thứ Tư 09.feb.2022 - 14:15 Erbil 3-0 Minaa Basra
Thu 10.feb.2022 - 12:00 Sinaah 0-1 Zawra'a
Thứ hai 14.Feb.2022 - 11:30 Karkh 0-1 Zakho
Thứ hai 14.Feb.2022 - 12:00 NAFT 3-1 Newroz SC
Thứ hai 14.Feb.2022 - 12:00 Sinaah 0-1 Al-Qasim
Thứ hai 14.Feb.2022 - 13:45 Najaf 1-3 Đã nói chuyện
Thứ hai 14.Feb.2022 - 16:00 Shorta 0-0 Kahrabaa
Thứ hai 14.Feb.2022 - 18:15 Minaa Basra 0-1 Al-Janoob
biển 15.Feb.2022 - 11:30 Baghdad 1-1 Erbil
biển 15.Feb.2022 - 13:45 Zawra'a 2-0 Diwaniya
biển 15.Feb.2022 - 16:00 Naft al-Wasat 0-0 Maysan
biển 15.Feb.2022 - 18:15 Quwa 2-0 Samaraa
đã ngồi 19.feb.2022 - 12:00 Karkh 1-2 NAFT
đã ngồi 19.feb.2022 - 12:00 Kahrabaa 2-0 Najaf
đã ngồi 19.feb.2022 - 12:00 Zakho 0-0 Minaa Basra
đã ngồi 19.feb.2022 - 12:00 Samaraa 1-1 Sinaah
đã ngồi 19.feb.2022 - 14:30 Đã nói chuyện 3-0 Diwaniya
mặt trời 20.Feb.2022 - 11:30 Al-Qasim 0-0 Zawra'a
mặt trời 20.Feb.2022 - 12:00 Newroz SC 1-0 Naft al-Wasat
mặt trời 20.Feb.2022 - 13:45 Maysan 1-2 Quwa
mặt trời 20.Feb.2022 - 16:00 Erbil 0-1 Shorta
mặt trời 20.Feb.2022 - 18:15 Al-Janoob 0-2 Baghdad
Thu 24.Feb.2022 - 11:30 NAFT 4-1 Minaa Basra
Thu 24.Feb.2022 - 12:00 Samaraa 3-2 Al-Qasim
Thu 24.Feb.2022 - 12:00 Diwaniya 1-1 Kahrabaa
Thu 24.Feb.2022 - 13:30 Sinaah 1-1 Maysan
Thu 24.Feb.2022 - 16:30 Zawra'a 0-1 Đã nói chuyện
Thứ Sáu 25.Feb.2022 - 11:30 Najaf 0-0 Erbil
Thứ Sáu 25.Feb.2022 - 12:00 Baghdad 1-1 Zakho
Thứ Sáu 25.Feb.2022 - 13:45 Shorta 2-0 Al-Janoob
Thứ Sáu 25.Feb.2022 - 16:00 Naft al-Wasat 2-2 Karkh
Thứ Sáu 25.Feb.2022 - 18:15 Quwa 2-0 Newroz SC
biển 01.Mar.2022 - 11:30 Kahrabaa 0-1 Đã nói chuyện
biển 01.Mar.2022 - 12:30 NAFT 1-0 Baghdad
biển 01.Mar.2022 - 14:00 Zawra'a 0-0 Samaraa
biển 01.Mar.2022 - 16:30 Maysan 1-0 Al-Qasim
Thứ Tư 02.Mar.2022 - 11:30 Zakho 1-1 Shorta
Thứ Tư 02.Mar.2022 - 12:30 Newroz SC 4-1 Sinaah
Thứ Tư 02.Mar.2022 - 13:30 Karkh 1-1 Quwa
Thứ Tư 02.Mar.2022 - 16:00 Erbil 4-2 Diwaniya
Thứ Tư 02.Mar.2022 - 18:15 Al-Janoob 23 Najaf
Thu 03.mar.2022 - 16:00 Minaa Basra 3-3 Naft al-Wasat
biển 08.Mar.2022 - 11:30 Al-Qasim 1-1 Newroz SC
biển 08.Mar.2022 - 12:30 Sinaah 3-0 Karkh
biển 08.Mar.2022 - 12:30 Samaraa 0-1 Maysan
biển 08.Mar.2022 - 13:30 Kahrabaa 0-0 Zawra'a
biển 08.Mar.2022 - 16:30 Shorta 1-0 NAFT
Thứ Tư 09.mar.2022 - 12:30 Diwaniya 0-2 Al-Janoob
Thứ Tư 09.mar.2022 - 12:30 Baghdad 0-1 Naft al-Wasat
Thứ Tư 09.mar.2022 - 12:30 Đã nói chuyện 1-0 Erbil
Thứ Tư 09.mar.2022 - 14:45 Najaf 1-1 Zakho
Thứ Tư 09.mar.2022 - 17:15 Quwa 2-1 Minaa Basra
Thứ hai 04.abr.2022 - 14:30 NAFT 1-2 Najaf
Thứ hai 04.abr.2022 - 9:00 tối Naft al-Wasat 2-1 Shorta
biển 05.Abr.2022 - 14:30 Newroz SC 2-0 Samaraa
biển 05.Abr.2022 - 9:00 tối Minaa Basra 0-1 Sinaah
Thứ Tư 06.Abr.2022 - 14:30 Zakho 1-2 Diwaniya
Thứ Tư 06.Abr.2022 - 9:00 tối Al-Janoob 0-0 Đã nói chuyện
Thu 07.Abr.2022 - 14:30 Karkh 2-2 Al-Qasim
Thu 07.Abr.2022 - 9:00 tối Erbil 1-0 Kahrabaa
Thu 07.Abr.2022 - 9:00 tối Zawra'a 0-0 Maysan
Thứ Tư 13.Abr.2022 - 14:30 Samaraa 23 Karkh
Thứ Tư 13.Abr.2022 - 14:30 Sinaah 1-2 Baghdad
Thứ Tư 13.Abr.2022 - 9:00 tối Najaf 1-1 Naft al-Wasat
Thu 14.Abr.2022 - 14:30 Al-Qasim 2-1 Minaa Basra
Thu 14.Abr.2022 - 14:30 Diwaniya 0-0 NAFT
Thu 14.Abr.2022 - 9:00 tối Đã nói chuyện 2-1 Zakho
Thứ Sáu 15.Abr.2022 - 14:30 Kahrabaa 2-1 Al-Janoob
Thứ Sáu 15.Abr.2022 - 9:00 tối Maysan 1-1 Newroz SC
đã ngồi 16.Abr.2022 - 9:00 tối Erbil 1-0 Zawra'a
biển 19.AB.2022 - 14:30 NAFT 1-0 Đã nói chuyện
biển 19.AB.2022 - 9:00 tối Naft al-Wasat 2-0 Diwaniya
Thứ Tư 20.Abr.2022 - 14:30 Baghdad 3-0 Al-Qasim
Thứ Tư 20.Abr.2022 - 14:30 Newroz SC 0-0 Zawra'a
Thứ Tư 20.Abr.2022 - 9:00 tối Shorta 1-0 Sinaah
Thu 21.Abr.2022 - 14:30 Karkh 1-0 Maysan
Thu 21.Abr.2022 - 9:00 tối Minaa Basra 1-1 Samaraa
Thu 21.Abr.2022 - 9:00 tối Zakho 0-1 Kahrabaa
Thứ Sáu 22.Abr.2022 - 9:00 tối Al-Janoob 1-1 Erbil
biển 26.Abr.2022 - 14:30 Al-Qasim 0-3 Shorta
biển 26.Abr.2022 - 9:00 tối Đã nói chuyện 23 Naft al-Wasat
Thứ Tư 27.Abr.2022 - 14:30 Newroz SC 2-1 Karkh
Thứ Tư 27.Abr.2022 - 9:00 tối Najaf 0-0 Sinaah
Thu 28.Abr.2022 - 14:30 Kahrabaa 0-1 NAFT
Thu 28.Abr.2022 - 9:00 tối Maysan 1-1 Minaa Basra
Thứ Sáu 29.Abr.2022 - 14:30 Samaraa 0-2 Baghdad
Thứ Sáu 29.Abr.2022 - 9:00 tối Zawra'a 2-1 Al-Janoob
đã ngồi 30.Abr.2022 - 14:30 Diwaniya 2-1 Quwa
đã ngồi 30.Abr.2022 - 9:00 tối Erbil 1-3 Zakho
Thứ Tư 04.May.2022 - 13:15 NAFT 2-0 Erbil
Thứ Tư 04.May.2022 - 14:30 Baghdad 0-0 Maysan
Thứ Tư 04.May.2022 - 15:30 Karkh 0-0 Zawra'a
Thứ Tư 04.May.2022 - 18:00 Najaf 2-1 Al-Qasim
Thứ Tư 04.May.2022 - 9:00 tối Shorta 3-0 Samaraa
Thu 05.May.2022 - 14:15 Sinaah 0-0 Diwaniya
Thu 05.May.2022 - 14:15 Zakho 2-1 Al-Janoob
Thu 05.May.2022 - 16:30 Minaa Basra 1-1 Newroz SC
Thu 05.May.2022 - 18:30 Naft al-Wasat 1-1 Kahrabaa
Thu 05.May.2022 - 9:00 tối Quwa 2-1 Đã nói chuyện
Thứ hai 09.May.2022 - 15:00 Baghdad 0-0 Quwa
Thứ hai 09.May.2022 - 9:00 tối Baghdad 0-0 Quwa
Thứ Tư 11.May.2022 - 15:00 Al-Qasim 1-0 Diwaniya
Thứ Tư 11.May.2022 - 15:00 Samaraa 1-2 Najaf
Thứ Tư 11.May.2022 - 18:00 Minaa Basra 0-0 Karkh
Thứ Tư 11.May.2022 - 9:00 tối Maysan 0-2 Shorta
Thu 12.May.2022 - 16:30 Al-Janoob 1-0 NAFT
Thu 12.May.2022 - 18:45 Erbil 0-2 Naft al-Wasat
Thu 12.May.2022 - 9:00 tối Zawra'a 2-0 Zakho
Thứ Sáu 13.May.2022 - 15:00 Newroz SC 2-0 Baghdad
Thứ Sáu 13.May.2022 - 15:00 Kahrabaa 23 Quwa
Thứ Sáu 13.May.2022 - 18:00 Đã nói chuyện 3-1 Sinaah
biển 17.May.2022 - 15:00 Quwa 0-2 Shorta
Thu 19.may.2022 - 15:00 Al-Qasim 1-2 Đã nói chuyện
Thu 19.may.2022 - 15:00 Diwaniya 7-0 Samaraa
Thu 19.may.2022 - 17:30 Zawra'a 1-1 Minaa Basra
Thu 19.may.2022 - 20:00 Najaf 1-0 Maysan
Thứ Sáu 20.may.2022 - 15:00 Sinaah 0-1 Kahrabaa
Thứ Sáu 20.may.2022 - 15:00 Zakho 0-1 NAFT
Thứ Sáu 20.may.2022 - 15:00 Karkh 2-1 Baghdad
Thứ Sáu 20.may.2022 - 17:30 Naft al-Wasat 1-0 Al-Janoob
đã ngồi 21.May.2022 - 15:00 Shorta 23 Newroz SC
đã ngồi 21.May.2022 - 20:30 Quwa 2-1 Erbil
Thứ Tư 25.may.2022 - 19:00 Quwa 2-1 Najaf
đã ngồi 28.may.2022 - 15:00 Baghdad 0-1 Minaa Basra
đã ngồi 28.may.2022 - 15:00 NAFT 2-2 Zawra'a
đã ngồi 28.may.2022 - 17:30 Maysan 1-1 Diwaniya
đã ngồi 28.may.2022 - 17:30 Erbil 2-1 Sinaah
đã ngồi 28.may.2022 - 20:00 Đã nói chuyện 3-1 Samaraa
mặt trời 29.May.2022 - 15:00 Zakho 0-0 Naft al-Wasat
mặt trời 29.May.2022 - 15:00 Newroz SC 2-1 Najaf
mặt trời 29.May.2022 - 15:00 Kahrabaa 3-1 Al-Qasim
mặt trời 29.May.2022 - 17:30 Al-Janoob 1-0 Quwa
mặt trời 29.May.2022 - 20:00 Shorta 1-2 Karkh
Thu 02.Jun.2022 - 15:00 Samaraa 1-2 Kahrabaa
Thu 02.Jun.2022 - 15:00 Đã nói chuyện 2-2 Maysan
Thu 02.Jun.2022 - 15:00 Al-Qasim 1-1 Erbil
Thu 02.Jun.2022 - 17:30 Minaa Basra 1-1 Shorta
Thu 02.Jun.2022 - 20:00 Zawra'a 2-1 Baghdad
Thứ Sáu 03.Jun.2022 - 15:00 Sinaah 1-1 Al-Janoob
Thứ Sáu 03.Jun.2022 - 17:30 Quwa 1-0 Zakho
đã ngồi 04.Jun.2022 - 15:00 Diwaniya 1-0 Newroz SC
đã ngồi 04.Jun.2022 - 17:30 Naft al-Wasat 0-2 NAFT
đã ngồi 04.Jun.2022 - 20:00 Najaf 1-1 Karkh
biển 07.Jun.2022 - 15:00 Kahrabaa 0-0 Maysan
biển 07.Jun.2022 - 17:30 Erbil 2-1 Samaraa
biển 07.Jun.2022 - 20:00 Shorta 2-0 Baghdad
Thứ Tư 08.Jun.2022 - 15:00 NAFT 0-0 Quwa
Thứ Tư 08.Jun.2022 - 15:00 Karkh 1-0 Diwaniya
Thứ Tư 08.Jun.2022 - 17:30 Najaf 2-2 Minaa Basra
Thứ Tư 08.Jun.2022 - 17:30 Naft al-Wasat 0-0 Zawra'a
Thứ Tư 08.Jun.2022 - 20:00 Al-Janoob 0-1 Al-Qasim
Thu 09.Jun.2022 - 15:00 Zakho 2-2 Sinaah
Thu 09.Jun.2022 - 15:00 Newroz SC 1-0 Đã nói chuyện
Thứ Tư 15.Jun.2022 - 16:00 Samaraa 0-0 Al-Janoob
Thứ Tư 15.Jun.2022 - 16:00 Diwaniya 1-0 Minaa Basra
Thu 16.Jun.2022 - 16:00 Sinaah 0-0 NAFT
Thứ Sáu 17.Jun.2022 - 16:00 Kahrabaa 1-0 Newroz SC
Thứ Sáu 17.Jun.2022 - 16:00 Al-Qasim 2-1 Zakho
Thứ Sáu 17.Jun.2022 - 16:00 Baghdad 2-1 Najaf
Thứ Sáu 17.Jun.2022 - 16:00 Quwa 3-1 Naft al-Wasat
Thứ Sáu 17.Jun.2022 - 20:00 Đã nói chuyện 0-0 Karkh
đã ngồi 18.Jun.2022 - 5 giờ chiều Maysan 1-1 Erbil
đã ngồi 18.Jun.2022 - 19:30 Shorta 2-0 Zawra'a
Thứ Tư 22.Jun.2022 - 16:00 Karkh 1-0 Kahrabaa
Thứ Tư 22.Jun.2022 - 16:00 NAFT 3-0 Al-Qasim
Thứ Tư 22.Jun.2022 - 16:00 Zakho 3-0 Samaraa
Thứ Tư 22.Jun.2022 - 16:00 Baghdad 0-1 Diwaniya
Thứ Tư 22.Jun.2022 - 18:30 Minaa Basra 1-1 Đã nói chuyện
Thứ Tư 22.Jun.2022 - 9:00 tối Naft al-Wasat 1-2 Sinaah
Thu 23.Jun.2022 - 16:00 Newroz SC 1-0 Erbil
Thu 23.Jun.2022 - 18:30 Al-Janoob 0-1 Maysan
Thu 23.Jun.2022 - 18:30 Najaf 0-0 Shorta
Thu 23.Jun.2022 - 9:00 tối Zawra'a 1-1 Quwa
Thứ hai 27.Jun.2022 - 16:00 Samaraa 0-3 NAFT
Thứ Tư 29.Jun.2022 - 16:00 Al-Qasim 1-1 Naft al-Wasat
Thứ Tư 29.Jun.2022 - 16:00 Diwaniya 1-1 Shorta
Thứ Tư 29.Jun.2022 - 16:00 Đã nói chuyện 2-2 Baghdad
Thứ Tư 29.Jun.2022 - 16:00 Sinaah 1-1 Quwa
Thứ Tư 29.Jun.2022 - 18:40 Al-Janoob 2-0 Newroz SC
Thứ Sáu 01.Jul.2022 - 5 giờ chiều Maysan 3-0 Zakho
mặt trời 03.Jul.2022 - 5 giờ chiều Erbil 2-1 Karkh
mặt trời 03.Jul.2022 - 5 giờ chiều Minaa Basra 3-1 Kahrabaa
mặt trời 03.Jul.2022 - 19:30 Zawra'a 1-2 Najaf

Phân loại hiện tại

# Thiết bị Điểm Diêm V D GM GE Δg Hai lần
1 Đến shorta 91 38 28 7 3 64 hai mươi mốt +43
...
V V
hai Al Quwa Al Jawiya 71 39 hai mươi mười một số 8 năm mươi 31 +19
...
V V
3 Al Talaba 69 38 hai mươi 9 9 54 33 +21
...
D
4 NAFT 64 38 16 16 6 38 hai mươi +18
...
V V V
5 Naft al-Wasat 64 38 17 13 số 8 năm mươi 36 +14
...
D D D
6 Đến Zawra'a 61 38 mười lăm 16 7 40 27 +13
...
V D D
7 Đến Najaf 57 38 mười lăm 12 mười một 40 35 +5
...
D V
số 8 Newroz SC 51 38 14 9 mười lăm 40 43 -3
...
D V D V D
9 Al Kahrabaa năm mươi 38 13 mười một 14 36 37 -1
...
V V D D
10 Zakho 48 38 mười một mười lăm 12 35 33 +2
...
D D V D
mười một Erbil 47 38 12 mười một mười lăm 37 42 -5
...
V D V
12 NAFT AL-JANOOOOB 46 38 mười một 13 14 38 40 -hai
...
D D V
13 Naft Maysan 46 38 10 16 12 30 3. 4 -4
...
V V
14 Đến Karkh 43 38 số 8 19 mười một 32 36 -4
...
V V D
mười lăm Đến Sinaah 41 38 số 8 17 13 30 37 -7
...
V
16 Al-Qasim 41 38 số 8 17 13 3. 4 năm mươi -16
...
V V D
17 Baghdad 40 39 9 13 17 32 41 -9
...
D D V D
18 Đến Diwaniya 39 38 10 9 19 33 51 -18
...
V D V V
19 Đến mỏ Basra 30 38 3 hai mươi mốt 14 33 49 -16
...
D V
hai mươi Samaraa 12 38 1 9 28 hai mươi 70 -năm mươi
...
D D D D
 • AFC Champions League
 • Down-off play-off
 • Từ chối


Thống kê 2021/2022

Thiết bị
Tấn công tốt nhất Al shorta logo nhỏ Đến shorta 64 Bàn thắng
Phòng thủ tốt nhất Naft logo nhỏ NAFT hai mươi Bàn thắng
Nhiều chiến thắng hơn Al shorta logo nhỏ Đến shorta 28 Chiến thắng
Nhiều thất bại hơn Samaraa logo nhỏ Samaraa 28 Lỗ vốn
Nhiều trận hòa hơn Al Minaa Basra logo nhỏ Đến mỏ Basra hai mươi mốt Mối quan hệ
Khác
Tổng số trận đấu 381 Diêm
Tổng số mục tiêu 766 Bàn thắng
Mục tiêu/trận đấu 2.01 Mục tiêu/p
 

Câu hỏi thường xuyên

Đội với cuộc tấn công tốt nhất của Liên đoàn Iraq là Al Shorta, với 64 bàn thắng ghi được trong 38 trận đấu.

Người ghi bàn hàng đầu của Liên đoàn Iraq là Husam Malek của NAFT AL-JANOOB, với 0 bàn thắng được đánh dấu trong 0 trận.

Cuối cùng, Liên đoàn Iraq 2021/2022 đã có 766 bàn thắng trong 381 trận, với trung bình 2,01 bàn thắng được ghi bởi trò chơi.

 

Liên đoàn Iraq - 2021/2022

 • 100% 381 / 381 trận đấu

 • Victoria Team House 39,9%
 • Mối quan hệ 35,96%
 • Đội thăm viếng Victoria 24,15%
 • Hơn 1,5 61,15%
 • Hơn 2,5 35,17%
 • Hơn 3,5 14,44%
 • Bàn thắng 766
 • Mục tiêu/trận đấu 2.01
 • Mục tiêu/Trận đấu (Nhà) 1.14
 • Mục tiêu/Trận đấu (Khách truy cập) 0,87
 • Cả hai đội đánh dấu 42,78%
 • Mục tiêu sau 80 ' 12,92%
Nhìn thấy mọi thứ

C Giờ 
9:00 tối Real Madrid vs. Frankfurt
Truyền có sẵn trong lạnh (biến đổi)