Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục bạn đang cho phép sử dụng nó. Biêt nhiêu hơn.
Pháp, tốt nhất Khuyến mãiThì Tiền thưởngNgười đặt chỗ Có sẵn tại:
Tôi muốn được cung cấp ngay bây giờ!

lich vong loai world cup 2022 chau au Định nghĩa cho: u

Dưới/qua

Từ đồng nghĩa: Ít hơn.

Underdog

Từ đồng nghĩa: Dog, người ngoài cuộc.
Nhóm hoặc người chơi có Đăng lại Nó đánh dấu về mặt lý thuyết là thấp hơn, ngay cả khi nó không nhất thiết là như vậy. Của chúng Đăng lại Nó luôn luôn vượt trội so với đối thủ của bạn.

Under

Từ đồng nghĩa: Nhiều hơn / ít hơn, Trên / dưới, quá khổ.