Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục bạn đang cho phép sử dụng nó. Biêt nhiêu hơn.
Pháp, tốt nhất Khuyến mãiThì Tiền thưởngNgười đặt chỗ Có sẵn tại:
Tôi muốn được cung cấp ngay bây giờ!

Singapore

keo nha cai 2 Liga S 2022


Singapore


Diêm

Thứ Sáu 25.Feb.2022 - 12:45 Albirex 0-2 Tanjong 4
đã ngồi 26.Feb.2022 - 10:30 Balestier 2-2 Tamp
mặt trời 27.Feb.2022 - 10:30 Thành phố sư tử 3-1 Hougang Utd 3
Thứ Sáu 04.mar.2022 - 12:45 GEYLANG 1-0 Thành phố sư tử 14
đã ngồi 05.Mar.2022 - 11:15 Albirex 6-0 Balestier 3
mặt trời 06.Mar.2022 - 10:30 Tanjong 2-2 Hougang Utd hai
Thứ Sáu 11.Mar.2022 - 12:45 Hougang Utd 3-2 GEYLANG 9
đã ngồi 12.Mar.2022 - 10:30 Balestier 3-5 Tanjong hai
đã ngồi 12.Mar.2022 - 10:30 Sư tử non 0-5 Albirex hai
mặt trời 13.Mar.2022 - 10:30 Thành phố sư tử 1-0 Tamp 3
Thứ Sáu 18.Mar.2022 - 12:45 Albirex 1-1 Thành phố sư tử 5
Thứ Sáu 18.Mar.2022 - 12:45 Tamp 7-1 Hougang Utd 4
đã ngồi 19.Mar.2022 - 10:30 Balestier 4-3 Sư tử non hai
đã ngồi 19.Mar.2022 - 10:30 Tanjong 1-1 GEYLANG hai
Thứ Sáu 01.Abr.2022 - 13:45 Hougang Utd 1-1 Albirex 19
Thứ Sáu 01.Abr.2022 - 13:45 Thành phố sư tử 4-0 Balestier 18
đã ngồi 02.Abr.2022 - 11:30 Sư tử non 23 Tanjong 5
đã ngồi 02.Abr.2022 - 11:30 GEYLANG 23 Tamp hai
biển 05.Abr.2022 - 14:30 Balestier 2-1 Hougang Utd số 8
biển 05.Abr.2022 - 14:30 GEYLANG 2-2 Albirex số 8
Thứ Tư 06.Abr.2022 - 14:30 Tamp 3-3 Tanjong 9
Thứ Tư 06.Abr.2022 - 14:30 Sư tử non 0-1 Thành phố sư tử số 8
đã ngồi 09.abr.2022 - 14:30 Tamp 3-3 Albirex hai
đã ngồi 09.abr.2022 - 14:30 Thành phố sư tử 6-1 Tanjong 3
mặt trời 10.abr.2022 - 14:30 Hougang Utd 2-1 Sư tử non hai
mặt trời 10.abr.2022 - 14:30 GEYLANG 0-1 Balestier hai
đã ngồi 16.Abr.2022 - 14:30 Sư tử non 4-1 GEYLANG
Thứ Tư 20.Abr.2022 - 14:30 Tamp 3-2 Sư tử non 7
Thứ Sáu 06.May.2022 - 13:45 Hougang Utd 3-4 Thành phố sư tử 17
đã ngồi 07.May.2022 - 11:30 Tanjong 1-2 Albirex 9
mặt trời 08.May.2022 - 11:30 Tamp 2-1 Balestier
Thứ Sáu 13.May.2022 - 13:45 Balestier 1-2 Albirex 10
đã ngồi 14.May.2022 - 11:30 Thành phố sư tử 1-0 GEYLANG 3
đã ngồi 14.May.2022 - 13:00 Hougang Utd 1-1 Tanjong 1
Thứ Sáu 20.may.2022 - 13:45 Tanjong 1-0 Balestier 12
đã ngồi 21.May.2022 - 12:45 Tamp 0-4 Thành phố sư tử 4
mặt trời 22.May.2022 - 11:30 GEYLANG 0-0 Hougang Utd 7
Thứ Sáu 27.may.2022 - 13:45 Albirex 8-2 GEYLANG hai mươi mốt
đã ngồi 28.may.2022 - 11:30 Tanjong 4-2 Tamp hai
đã ngồi 28.may.2022 - 11:30 Hougang Utd 3-1 Balestier 5
đã ngồi 18.Jun.2022 - 11:30 Tamp 2-0 GEYLANG mười một
đã ngồi 18.Jun.2022 - 11:30 Tanjong 2-0 Sư tử non mười lăm
mặt trời 19.Jun.2022 - 11:30 Albirex 5-0 Hougang Utd 9
mặt trời 19.Jun.2022 - 11:30 Balestier 1-6 Thành phố sư tử 6
biển 21.Jun.2022 - 13:45 GEYLANG 2-2 Sư tử non 16
Thứ Sáu 24.Jun.2022 - 13:45 Thành phố sư tử 1-2 Albirex 14
đã ngồi 25.Jun.2022 - 11:30 Sư tử non 0-1 Balestier 10
mặt trời 26.Jun.2022 - 11:30 GEYLANG 1-0 Tanjong 5
Thứ Tư 29.Jun.2022 - 13:45 Thành phố sư tử 5-1 Sư tử non 9
đã ngồi 02.Jul.2022 - 11:30 Balestier 0-2 GEYLANG 10
mặt trời 03.Jul.2022 - 11:30 Tanjong 0-6 Thành phố sư tử 14
Thứ hai 04.Jul.2022 - 13:45 Albirex 3-2 Tamp 19
biển 05.Jul.2022 - 13:45 Sư tử non 0-4 Hougang Utd 26
Thứ Sáu 08.Jul.2022 - 13:45 Albirex 1-2 Tanjong mười một
Thứ Sáu 08.Jul.2022 - 13:45 Sư tử non 0-2 GEYLANG 13
đã ngồi 09.Jul.2022 - 11:30 Balestier 2-2 Tamp 5
đã ngồi 09.Jul.2022 - 11:30 Thành phố sư tử 1-1 Hougang Utd 6
Thứ Tư 13.Jul.2022 - 13:45 Hougang Utd 4-2 Tamp 18
đã ngồi 16.Jul.2022 - 11:30 Albirex 4-1 Balestier 6
đã ngồi 16.Jul.2022 - 11:30 GEYLANG 1-1 Thành phố sư tử 7
mặt trời 17.Jul.2022 - 11:30 Tamp 5-2 Sư tử non 3
mặt trời 17.Jul.2022 - 11:30 Tanjong 2-2 Hougang Utd 1
Thứ Sáu 22.Jul.2022 - 13:45 Hougang Utd 1-2 GEYLANG 16
đã ngồi 23.Jul.2022 - 11:30 Balestier 0-2 Tanjong 4
đã ngồi 23.Jul.2022 - 11:30 Sư tử non 0-5 Albirex 3
mặt trời 24.Jul.2022 - 11:30 Thành phố sư tử 2-1 Tamp 4
Thứ Sáu 29.Jul.2022 - 13:45 Albirex 4-2 Thành phố sư tử 19
đã ngồi 30.Jul.2022 - 11:30 Tanjong 0-5 GEYLANG
đã ngồi 30.Jul.2022 - 11:30 Tamp 2-4 Hougang Utd
mặt trời 31.Jul.2022 - 11:30 Balestier 2-0 Sư tử non số 8
Thứ Tư 03.Ago.2022 - 13:45 GEYLANG 1-4 Tamp mười lăm
Thứ Sáu 05.ago.2022 - 13:45 Hougang Utd 3-3 Albirex mười lăm
đã ngồi 06.ago.2022 - 11:30 Thành phố sư tử 4-0 Balestier 9
mặt trời 07.ago.2022 - 11:30 Sư tử non 4-2 Tanjong 3
Thứ Tư 10.ago.2022 - 13:45 Albirex vs. Sư tử non 3
Thứ Sáu 12.ago.2022 - 13:45 Balestier vs. Hougang Utd
đã ngồi 13.ago.2022 - 11:30 Tanjong vs. Tamp
đã ngồi 13.ago.2022 - 11:30 Sư tử non vs. Thành phố sư tử
mặt trời 14.ago.2022 - 11:30 Albirex vs. GEYLANG
Thứ Sáu 19.ago.2022 - 13:45 Albirex vs. Tamp
đã ngồi 20.ago.2022 - 11:30 Thành phố sư tử vs. Tanjong
đã ngồi 20.ago.2022 - 11:30 Hougang Utd vs. Sư tử non
mặt trời 21.ago.2022 - 11:30 GEYLANG vs. Balestier
Thứ Tư 24.ago.2022 - 13:45 Sư tử non vs. Tamp
Thứ Sáu 26.ago.2022 - 13:45 Hougang Utd vs. Thành phố sư tử
đã ngồi 27.ago.2022 - 11:30 Tanjong vs. Albirex
đã ngồi 27.ago.2022 - 14:15 GEYLANG vs. Sư tử non
mặt trời 28.ago.2022 - 11:30 Tamp vs. Balestier
Thứ Sáu 02.Sep.2022 - 13:45 Balestier vs. Albirex
đã ngồi 03.Sep.2022 - 11:30 Hougang Utd vs. Tanjong
đã ngồi 03.Sep.2022 - 11:30 Sư tử non vs. Tamp
mặt trời 04.Sep.2022 - 11:30 Thành phố sư tử vs. GEYLANG
Thứ Sáu 09.sep.2022 - 13:45 Tanjong vs. Balestier
đã ngồi 10.sep.2022 - 11:30 Albirex vs. Sư tử non
đã ngồi 10.sep.2022 - 11:30 Tamp vs. Thành phố sư tử
mặt trời 11.sep.2022 - 11:30 GEYLANG vs. Hougang Utd
Thứ Sáu 16.sep.2022 - 13:45 GEYLANG vs. Albirex
Thứ Sáu 16.sep.2022 - 13:45 Thành phố sư tử vs. Sư tử non
đã ngồi 17.sep.2022 - 11:30 Hougang Utd vs. Balestier
đã ngồi 17.sep.2022 - 11:30 Tamp vs. Tanjong
đã ngồi 01.Oct.2022 - 11:30 Tamp vs. GEYLANG
đã ngồi 01.Oct.2022 - 11:30 Tanjong vs. Sư tử non
mặt trời 02.Oct.2022 - 11:30 Balestier vs. Thành phố sư tử
mặt trời 02.Oct.2022 - 11:30 Albirex vs. Hougang Utd
Thứ Sáu 07.Oct.2022 - 13:45 Thành phố sư tử vs. Albirex
đã ngồi 08.Oct.2022 - 11:30 Hougang Utd vs. Tamp
đã ngồi 08.Oct.2022 - 11:30 Sư tử non vs. Balestier
mặt trời 09.Oct.2022 - 11:30 GEYLANG vs. Tanjong
đã ngồi 15.Oct.2022 - 11:30 Tamp vs. Albirex
đã ngồi 15.Oct.2022 - 11:30 Tanjong vs. Thành phố sư tử
đã ngồi 15.Oct.2022 - 11:30 Balestier vs. GEYLANG
đã ngồi 15.Oct.2022 - 11:30 Sư tử non vs. Hougang Utd

Phân loại hiện tại

# Thiết bị Điểm Diêm V D GM GE Δg Hai lần
1 Thủy thủ thành phố sư tử 42 19 13 3 3 53 18 +35
...
V D V
hai Albirex Niigata s 38 18 mười một 5 hai 57 24 +33
...
D V V V
3 Tanjong trả tiền 29 19 số 8 5 6 3. 4 41 -7
...
V V D D
4 Tampines Rovers 25 18 7 4 7 Bốn năm 41 +4
...
D V D D V
5 Hougang United 25 19 6 7 6 37 41 -4
...
V D V
6 GEYLANG QUỐC TẾ 23 19 6 5 số 8 27 33 -6
...
V V V D
7 Balestier Khalsa 17 19 5 hai 12 22 49 -27
...
D D V D
số 8 Sư tử non 7 17 hai 1 14 hai mươi mốt 49 -28
...
D D D D V
 • Vòng loại AFC Champions League
 • Cup AFC


Thống kê 2022

Thiết bị
Tấn công tốt nhất Albirex Niigata s logo nhỏ Albirex Niigata s 57 Bàn thắng
Phòng thủ tốt nhất Lion City Thủy thủ logo nhỏ Thủy thủ thành phố sư tử 18 Bàn thắng
Nhiều chiến thắng hơn Lion City Thủy thủ logo nhỏ Thủy thủ thành phố sư tử 13 Chiến thắng
Nhiều thất bại hơn Logo nhỏ Sư tử nhỏ Sư tử non 14 Derrotas
Nhiều trận hòa hơn Hougang United LOGO nhỏ Hougang United 7 Empates
Người chơi
Người ghi bàn hàng đầu Tampines Rovers logo nhỏBoris Kopitovi? 22 Bàn thắng
Nhiều màu vàng hơn Tampines Rovers logo nhỏMuhammad bin Hanapi 7 thẻ
Redser Logo nhỏ Tanjong PagarAkram Azman ... 1 thẻ
Thêm phút Logo nhỏ Geylang InternationalTakahiro Tezuka ... 1710 Phút
Khác
Tổng số trận đấu 74 Diêm
Tổng số mục tiêu 296 Bàn thắng
Mục tiêu/trận đấu 4 Mục tiêu/p
 

Câu hỏi thường xuyên

Đội với cuộc tấn công tốt nhất của Liga S là Albirex Niigata S, với 57 bàn thắng ghi được trong 18 trận.

Người ghi bàn hàng đầu của giải đấu là Boris Kopitovi? Trong số các người Rovers của Tampines, với 22 bàn thắng được đánh dấu (3 trong số đó là hình phạt) trong 18 trận.

Cuối cùng, giải đấu S 2022 đã có 296 bàn thắng trong 74 trận, với trung bình 4 bàn thắng được ghi bởi trò chơi.

 

Liga S - 2022

 • 66% 74 / 112 trò chơi

 • Victoria Team House 44,59%
 • Empates 21,62%
 • Đội thăm viếng Victoria 33,78%
 • Hơn 1,5 87,84%
 • Hơn 2,5 70,27%
 • Hơn 3,5 58,11%
 • Bàn thắng 296
 • Mục tiêu/trận đấu 4
 • Mục tiêu/Trận đấu (Nhà) 2.14
 • Mục tiêu/Trận đấu (Khách truy cập) 1.86
 • Cả hai đội đánh dấu 64,86%
 • Mục tiêu sau 80 ' 15,88%
Nhìn thấy mọi thứ

C Giờ 
9:00 tối Real Madrid vs. Frankfurt
Truyền có sẵn trong lạnh (biến đổi)