Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục bạn đang cho phép sử dụng nó. Biêt nhiêu hơn.
Pháp, tốt nhất Khuyến mãiThì Tiền thưởngNgười đặt chỗ Có sẵn tại:
Tôi muốn được cung cấp ngay bây giờ!

nước Anh

kèo cái bóng đá Giải bóng đá giải đấu 2022/2023


nước Anh


Đảng tiệc tùng


Tập đoàn Bắc F

Đảng tiệc tùng
MAR 30.ago.2022 - 20: 0 Derby vs. Grimsby
MAR 30.ago.2022 - 20: 0 Mansfield vs. Người đàn ông thành phố
MAR 20.sep.2022 - 20: 0 Derby vs. Người đàn ông thành phố
MAR 20.sep.2022 - 20: 3 Grimsby vs. Mansfield
MAR 18.Oct.2022 - 20: 0 Mansfield vs. Derby
MAR 18.Oct.2022 - 20: 3 Grimsby vs. Người đàn ông thành phố

Clasificón thực tế

# # THIẾT BỊ Điểm Đảng tiệc tùng V E D d GM GE Δg Ssecuencia
1 Derby county 0 
...
2 Thị trấn Grimsby 0 
...
3 Thành phố Manchester U21 0 
...
4 Thị trấn Mansfield 0 
...


Nhóm Del Sur B.

Đảng tiệc tùng
MAR 30.ago.2022 - 20: 0 AFC Wimbledon vs. Biệt thự Aston
MAR 30.ago.2022 - 20: 4 Crawley vs. Portsmouth
Jue 29.sep.2022 - 20: 0 AFC Wimbledon vs. Crawley
MAR 04.Oct.2022 - 20: 4 Portsmouth vs. Biệt thự Aston
MAR 18.Oct.2022 - 20: 4 Crawley vs. Biệt thự Aston
MAR 01.nov.2022 - 20: 4 Portsmouth vs. AFC Wimbledon

Clasificón thực tế

# # THIẾT BỊ Điểm Đảng tiệc tùng V E D d GM GE Δg Ssecuencia
1 AFC Wimbledon 0 
...
2 Aston Villa U2 0 
...
3 Thị trấn Crawley 0 
...
4 Portsmouth 0 
...


Nhóm Del Norte.

Đảng tiệc tùng
MAR 30.ago.2022 - 20: 0 Fleetwood vs. Barrow
MAR 30.ago.2022 - 20: 3 Carlisle vs. Man Utd
MAR 20.sep.2022 - 20: 0 Carlisle vs. Fleetwood
MAR 04.Oct.2022 - 20: 3 Barrow vs. Man Utd
MAR 18.Oct.2022 - 20: 0 Barrow vs. Carlisle
MAR 18.Oct.2022 - 20: 4 Fleetwood vs. Man Utd

Clasificón thực tế

# # THIẾT BỊ Điểm Đảng tiệc tùng V E D d GM GE Δg Ssecuencia
1 Barrow 0 
...
2 Carlisle United 0 
...
3 Thị trấn Fleetwood 0 
...
4 Manchester United U2 0 
...


Nhóm del norte b

Đảng tiệc tùng
MAR 30.ago.2022 - 20: 4 Bolton vs. Crewe
MAR 20.sep.2022 - 20: 0 Crewe vs. Leeds
MAR 20.sep.2022 - 20: 0 Tran 4.0.3 vs. Bolton
MAR 04.Oct.2022 - 20: 0 Tran 4.0.3 vs. Leeds
MAR 18.Oct.2022 - 20: 0 Bolton vs. Leeds
MAR 18.Oct.2022 - 20: 0 Crewe vs. Tran 4.0.3

Clasificón thực tế

# # THIẾT BỊ Điểm Đảng tiệc tùng V E D d GM GE Δg Ssecuencia
1 Bolton Wanderers 0 
...
2 Crewe Alexandra 0 
...
3 Leeds United U2 0 
...
4 Tran 4.0.3 Rovers 0 
...


Nhóm Del Norte D

Đảng tiệc tùng
MAR 23.ago.2022 - 20: 0 Rochdale vs. Liverpool
MAR 30.ago.2022 - 20: 3 Salford vs. Liverpool
MAR 30.ago.2022 - 20: 4 Accrington vs. Rochdale
MAR 20.sep.2022 - 20: 0 Salford vs. Accrington
MAR 18.Oct.2022 - 20: 3 Rochdale vs. Salford
MAR 18.Oct.2022 - 20: 4 Accrington vs. Liverpool

Clasificón thực tế

# # THIẾT BỊ Điểm Đảng tiệc tùng V E D d GM GE Δg Ssecuencia
1 Accrington Stanley 0 
...
2 Liverpool U2 0 
...
3 Rochdale 0 
...
4 Thành phố Salford 0 
...


Nhóm Del Del Sur.

Đảng tiệc tùng
MAR 30.ago.2022 - 20: 4 Oxford vs. Leyton
Mié 31.ago.2022 - 20: 4 Sutton Utd vs. Chelsea
MAR 20.sep.2022 - 20: 0 Leyton vs. Sutton Utd
MAR 04.Oct.2022 - 20: 4 Oxford vs. Chelsea
MAR 18.Oct.2022 - 20: 0 Leyton vs. Chelsea
MAR 18.Oct.2022 - 20: 4 Sutton Utd vs. Oxford

Clasificón thực tế

# # THIẾT BỊ Điểm Đảng tiệc tùng V E D d GM GE Δg Ssecuencia
1 Chelsea U2 0 
...
2 Leyton Phương Đông 0 
...
3 Oxford United 0 
...
4 Sutton United 0 
...


Nhóm Del Sur C C.

Đảng tiệc tùng
MAR 30.ago.2022 - 20: 0 WALSALL vs. HAM Tây
MAR 30.ago.2022 - 20: 0 MK Dons vs. Cheltenham
MAR 20.sep.2022 - 20: 0 Cheltenham vs. WALSALL
MAR 04.Oct.2022 - 20: 0 MK Dons vs. HAM Tây
MAR 18.Oct.2022 - 20: 0 WALSALL vs. MK Dons
MAR 18.Oct.2022 - 20: 0 Cheltenham vs. HAM Tây

Clasificón thực tế

# # THIẾT BỊ Điểm Đảng tiệc tùng V E D d GM GE Δg Ssecuencia
1 Thị trấn Cheltenham 0 
...
2 Milton Keynes Dons 0 
...
3 WALSALL 0 
...
4 West Ham United U2 0 
...


Nhóm del sur f f f.

Đảng tiệc tùng
MAR 30.ago.2022 - 20: 0 Màu xanh rừng vs. Southampton
MAR 30.ago.2022 - 20: 0 Exeterer vs. Newport
MAR 20.sep.2022 - 20: 4 Newport vs. Màu xanh rừng
MAR 27.sep.2022 - 20: 0 Exeterer vs. Southampton
MAR 18.Oct.2022 - 20: 4 Newport vs. Southampton
MAR 18.Oct.2022 - 20: 4 Màu xanh rừng vs. Exeterer

Clasificón thực tế

# # THIẾT BỊ Điểm Đảng tiệc tùng V E D d GM GE Δg Ssecuencia
1 Thành phố Exeter 0 
...
2 Rừng xanh 0 
...
3 Quận Newport 0 
...
4 Southampton U2 0 
...


Nhóm Del Norte.

Đảng tiệc tùng
MAR 30.ago.2022 - 20: 0 Morectambe vs. Everton
MAR 30.ago.2022 - 20: 0 Hartlepool vs. Harrogate
MAR 20.sep.2022 - 20: 0 Morectambe vs. Hartlepool
MAR 04.Oct.2022 - 20: 0 Harrogate vs. Everton
MAR 18.Oct.2022 - 20: 0 Hartlepool vs. Everton
MAR 18.Oct.2022 - 20: 0 Harrogate vs. Morectambe

Clasificón thực tế

# # THIẾT BỊ Điểm Đảng tiệc tùng V E D d GM GE Δg Ssecuencia
1 Everton u2 0 
...
2 Thị trấn Harrogate 0 
...
3 Hartlepool United 0 
...
4 Morectambe 0 
...


Nhóm del norte e

Đảng tiệc tùng
MAR 30.ago.2022 - 20: 0 Doncaster là Doncaster vs. Newcastle
MAR 30.ago.2022 - 20: 4 Barnsley vs. Lincoln
MAR 20.sep.2022 - 20: 0 Lincoln vs. Doncaster là Doncaster
MAR 20.sep.2022 - 20: 0 Barnsley vs. Newcastle
MAR 11.Oct.2022 - 20: 4 Doncaster là Doncaster vs. Barnsley
MAR 18.Oct.2022 - 20: 0 Lincoln vs. Newcastle

Clasificón thực tế

# # THIẾT BỊ Điểm Đảng tiệc tùng V E D d GM GE Δg Ssecuencia
1 Barnsley 0 
...
2 Doncaster Rovers 0 
...
3 Thành phố Lincoln 0 
...
4 Newcastle United U2 0 
...


Nhóm del sur sur

Đảng tiệc tùng
Mié 31.ago.2022 - 20: 0 Charlton vs. Gillingham
MAR 06.sep.2022 - 20: 4 Colchester vs. Brighton
MAR 04.Oct.2022 - 20: 0 Gillingham vs. Brighton
MAR 04.Oct.2022 - 20: 4 Colchester vs. Charlton
MAR 11.Oct.2022 - 20: 4 Gillingham vs. Colchester
Mié 02.nov.2022 - 20: 0 Charlton vs. Brighton

Clasificón thực tế

# # THIẾT BỊ Điểm Đảng tiệc tùng V E D d GM GE Δg Ssecuencia
1 Brighton U2 0 
...
2 Charlton Athletic 0 
...
3 Colchester United 0 
...
4 Gillingham 0 
...


Nhóm Del Sur H

Đảng tiệc tùng
MAR 30.ago.2022 - 20: 0 Cambridge UTD vs. Arsenal
MAR 30.ago.2022 - 20: 4 Ipswich vs. Northampton
MAR 20.sep.2022 - 20: 0 Northampton vs. Cambridge UTD
MAR 20.sep.2022 - 20: 4 Ipswich vs. Arsenal
MAR 18.Oct.2022 - 20: 0 Northampton vs. Arsenal
MAR 18.Oct.2022 - 20: 0 Cambridge UTD vs. Ipswich

Clasificón thực tế

# # THIẾT BỊ Điểm Đảng tiệc tùng V E D d GM GE Δg Ssecuencia
1 U2 arental 0 
...
2 Cambridge United 0 
...
3 Thị trấn Ipswich 0 
...
4 Thị trấn Northampton 0 
...


Nhóm Del Del Sur D

Đảng tiệc tùng
MAR 30.ago.2022 - 20: 0 Wycombe vs. Spurs
MAR 30.ago.2022 - 20: 3 Peterborough vs. Stevenage
MAR 20.sep.2022 - 20: 0 Stevenage vs. Wycombe
MAR 20.sep.2022 - 20: 3 Peterborough vs. Spurs
MAR 18.Oct.2022 - 20: 0 Stevenage vs. Spurs
MAR 18.Oct.2022 - 20: 0 Wycombe vs. Peterborough

Clasificón thực tế

# # THIẾT BỊ Điểm Đảng tiệc tùng V E D d GM GE Δg Ssecuencia
1 Peterborough United 0 
...
2 Stevenage 0 
...
3 Tottenham Hotspur 2 0 
...
4 Wycombe Wanderers 0 
...


Nhóm del norte c

Đảng tiệc tùng
MAR 30.ago.2022 - 20: 0 Shrewsbury vs. sói
MAR 30.ago.2022 - 20: 3 Cảng Vale vs. Stockport
MAR 20.sep.2022 - 20: 0 Shrewsbury vs. Cảng Vale
MAR 20.sep.2022 - 20: 3 Stockport vs. sói
MAR 18.Oct.2022 - 20: 3 Stockport vs. Shrewsbury
MAR 18.Oct.2022 - 20: 3 Cảng Vale vs. sói

Clasificón thực tế

# # THIẾT BỊ Điểm Đảng tiệc tùng V E D d GM GE Δg Ssecuencia
1 Cảng Vale 0 
...
2 Thị trấn Shrewsbury 0 
...
3 Hạt Stockport 0 
...
4 Sói u2 0 
...


Nhóm Del Norte H

Đảng tiệc tùng
MAR 30.ago.2022 - 20: 0 Burthon Albion vs. Tr Leicester
MAR 30.ago.2022 - 20: 3 Bradford vs. Sheff Wed
MAR 20.sep.2022 - 20: 0 Sheff Wed vs. Burthon Albion
MAR 04.Oct.2022 - 20: 3 Bradford vs. Tr Leicester
MAR 18.Oct.2022 - 20: 0 Burthon Albion vs. Bradford
MAR 18.Oct.2022 - 20: 0 Sheff Wed vs. Tr Leicester

Clasificón thực tế

# # THIẾT BỊ Điểm Đảng tiệc tùng V E D d GM GE Δg Ssecuencia
1 Thành phố Bradford 0 
...
2 Burthon Albion 0 
...
3 Leicester City U2 0 
...
4 Thứ tư của Shefffield 0 
...


Nhóm del sur e sur

Đảng tiệc tùng
MAR 30.ago.2022 - 20: 0 Swindonon vs. Crystal Palace
MAR 30.ago.2022 - 20: 0 Plymouth vs. Bristol Rovers
MAR 20.sep.2022 - 20: 0 Swindonon vs. Plymouth
MAR 04.Oct.2022 - 20: 0 Bristol Rovers vs. Crystal Palace
MAR 18.Oct.2022 - 20: 0 Plymouth vs. Crystal Palace
MAR 18.Oct.2022 - 20: 0 Bristol Rovers vs. Swindonon

Clasificón thực tế

# # THIẾT BỊ Điểm Đảng tiệc tùng V E D d GM GE Δg Ssecuencia
1 Bristol Rovers 0 
...
2 Crystal Palace U2 0 
...
3 Plymouth Argyle 0 
...
4 Thị trấn Swindon 0 
...Câu hỏi thường xuyên

Đội bóng với Cúp bóng đá DLA League tấn công tốt nhất là Rotherham United, với 27 bàn thắng ghi được trong 8 trận.

Người ghi bàn hàng đầu DLA League Cúp bóng đá là Cameron Archer Từ Aston Villa U21, với 6 bàn thắng được đánh dấu trong 4 trận đấu.

Cuối cùng, giải đấu bóng đá giải đấu 2021/2022 đã có 404 bàn thắng trong 127 trận, với trung bình 3,18 bàn thắng được ghi bởi trò chơi.

 

Giải bóng đá giải đấu - 2022/2023

 • 0% / 96 trò chơi

 • Victoria Team House 0%
 • Mối quan hệ 0%
 • Đội thăm viếng Victoria 0%
 • Hơn 1,5 0%
 • Hơn 2,5 0%
 • Hơn 3,5 0%
 • Bàn thắng
 • Mục tiêu/trận đấu
 • Mục tiêu/Trận đấu (Nhà)
 • Mục tiêu/Trận đấu (Khách truy cập)
 • Cả hai đội đánh dấu 0%
 • Mục tiêu sau 80 ' 0%
Nhìn thấy mọi thứ

C Giờ 
9:00 tối Real Madrid vs. Frankfurt
Truyền có sẵn trong lạnh (biến đổi)