Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục bạn đang cho phép sử dụng nó. Biêt nhiêu hơn.
Pháp, tốt nhất Khuyến mãiThì Tiền thưởngNgười đặt chỗ Có sẵn tại:
Tôi muốn được cung cấp ngay bây giờ!

đá vòng loại world cup 2022: việt nam Định nghĩa cho: D

Chết

Đây là một sự kiện trong đó 2 hoặc nhiều người tham gia kết thúc ở nơi đầu tiên, vì vậy không có người chiến thắng nào. Nó thường xảy ra rất nhiều trong các cuộc đua ngựa, nhưng cũng trong bóng đá, trong trường hợp thị trường đánh dấu tốt nhất chẳng hạn. Trong những trường hợp này, việc tính lợi nhuận phụ thuộc vào các quy tắc của Nhà cá cược, nhưng nó thường liên quan đến các khoản phí thấp hơn so với bản gốc cho một lựa chọn chiến thắng duy nhất của thị trường.

Tỷ lệ cược thập phân

Từ đồng nghĩa: Hạn ngạch thập phân, Hạn ngạch châu Âu.

Sự chậm trễ

Từ đồng nghĩa: Trì hoãn truyền lại.

Trì hoãn truyền lại

Từ đồng nghĩa: Độ trễ.

Thời gian chậm trễ trong chương trình phát sóng truyền hình của một bữa tiệc, nghĩa là sự khác biệt giữa thời gian thực và thời gian mà hình ảnh mất để đến TV.

Sự chậm trễ này phải làm với các quá trình mã hóa và giải mã thông tin.

Trong các chương trình phát sóng truyền hình, sự chậm trễ này có thể là từ 2 giây đến vài phút.


Sierra Detaus

Từ đồng nghĩa: Sawtooth Wave.
Sierra Detaus là tên mà biểu đồ hạn ngạch được biết đến theo thời gian, khi hạn ngạch thay đổi liên tục khoảng 1 Đánh dấu (tăng và ngã) Tạo sự xuất hiện của một đường ngang.

Nghỉ ngơi / đánh dấu cuối cùng

Từ đồng nghĩa: Halftime / Fullime.

Cá cược kết quả là nghỉ ngơi và ở cuối trò chơi. Các Cá cược Anh ta chỉ là người chiến thắng trong trường hợp cả hai dự báo (phần còn lại và đánh dấu cuối cùng) là chính xác.

Trong thị trường này, điểm quan tâm là điểm số khi nghỉ ngơi và vào cuối bữa tiệc, và không phải là kết quả trong mỗi nửa cá nhân.


DNB

Từ đồng nghĩa: không đặt cược, Vẽ, không đặt cược hợp lệ.

Chú chó

Từ đồng nghĩa: Người ngoài cuộc, Underdog.

Không đặt cược

Từ đồng nghĩa: DNB, Vẽ, không đặt cược hợp lệ.

Trôi dạt

Tải lên hạn ngạch. Việc lựa chọn trong đó các khoản phí được tải lên được gọi là Trôi dạt Và người ta nói rằng nó đang ở Trôi dạt.

Ngược lại với Hơi nước.


Hà Lan

Đặt cược đồng thời có lợi cho một số kết quả, phân phối cổ phần toàn cầu theo tỷ lệ của mỗi kết quả, cho bất kỳ lợi nhuận nào.

Xem thêm: QUỐC GIỚI HẠN.